...

Oferta

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Pomoc przy założeniu firmy i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
Księgowanie zdarzeń gospodarczych
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz WNiP
Prowadzenie ewidencji wyposażenia
Sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań
Reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
Archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

Ryczałt ewidencjonowany

Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT
Ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

Kadry i płace

Sporządzanie dokumentacji zatrudnienia (umowy o pracę, świadectwa pracy)
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Sporządzanie list płac
Sporządzanie miesięcznych informacji o wynagrodzeniu dla pracowników
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS w systemie płatnik
Sporządzenie dokumentów dotyczących ubezpieczeń dla pracowników
Opracowanie wszelkiej innej wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem

Dlaczego my?

Kompleksowa oferta

Oferujemy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe

Bezpieczeństwo

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającej interesy klienta.

Wiedza i doświadczenie

Posiadamy aktualną wiedzę podatkową i kilkuletnie doświadczenie

„Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów”

Roger Dow, prezes amerykańskiego stowarzyszenia turystycznego

Kontakt

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.