Oferta

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Pomoc przy założeniu firmy i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
Księgowanie zdarzeń gospodarczych
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz WNiP
Prowadzenie ewidencji wyposażenia
Sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań
Reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
Archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

Ryczałt ewidencjonowany

Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT
Ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

Kadry i płace

Sporządzanie dokumentacji zatrudnienia (umowy o pracę, świadectwa pracy)
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Sporządzanie list płac
Sporządzanie miesięcznych informacji o wynagrodzeniu dla pracowników
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS w systemie płatnik
Sporządzenie dokumentów dotyczących ubezpieczeń dla pracowników
Opracowanie wszelkiej innej wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem

Dlaczego my?

Kompleksowa oferta

Oferujemy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe

Bezpieczeństwo

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającej interesy klienta.

Wiedza i doświadczenie

Posiadamy aktualną wiedzę podatkową i kilkuletnie doświadczenie

„Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów”

Roger Dow, prezes amerykańskiego stowarzyszenia turystycznego

Kontakt