Informacje o firmie

Biuro Rachunkowe IZKA specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętej księgowości, a także kadr i płac. Celem biura jest zapewnienie Klientom profesjonalnej, kompleksowej obsługi rachunkowo – finansowej na najwyższym poziomie. Biuro oferuje kompleksowe usługi dzieki współpracy z doradcami podatkowymi oraz ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa.

Oferta biura skierowana jest zarówno do małych, jednoosobowych firm, jak i średnich przedsiębiorstw oraz dużych spółek.

Zgodnie z obowiązującymi przepsiami biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Biuro Rachunkowe IZKA mieści się w Sokołowie Podlaskim. Podstawowym obszarem naszej działalności jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i rolników w zakresie usług księgowych i kadrowo-płacowych oraz doradztwo podatkowe. W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim zadowoleniem Klienta i jesteśmy elastyczni w stosunku do jego potrzeb. Wiemy jak ważne są sprawy finansowe, które powierza nam Klient, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi charakteryzowały się najwyższą jakością, jak również korzystnymi cenami. Skuteczność i odpowiedzialność to dla nas priorytet.

Konkurencyjny rynek stawia wysokie wymagania przed służbami finansowo-księgowymi. W biurze rachunkowym IZKA dbamy o wysoki standard oferowanych usług, a relacje z Klientem budujemy jako uczciwy partner.

Biuro rachunkowe IZKA świadczy następujące usługi

Księgowość

Księgowość, oferta izka.com.pl
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Rozliczenia rolników
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego

Obsługa Kadrowo – Płacowa

Obsługa Kadrowo – Płacowa, oferta izka.com.pl
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń

Usługi doradcze

Usługi doradcze, oferta izka.com.pl
 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Rolnik a podatek VAT

Vat dla rolników, izka.com.pl

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym.

Rolnik ryczałtowy zgodnie z definicją w ustawie o VAT jest to "rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych".

W związku ze zwolnieniem z opodatkowania VAT dostawy towarów oraz świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego nie jest on zobowiązany do rejestrowania się jako czynny podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Status rolnika ryczałtowego wiąże się również z brakiem obowiązku wystawiania faktur za wykonywane czynności, a co za tym idzie z brakiem obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT dostaje od nabywcy fakturę VAT-RR dokumentującą transakcję. Sytuacja jest dość nietypowa, bo fakturę wystawia nabywca, a nie jak w większości przypadków sprzedawca. Na tej podstawie rolnik może ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, które opodatkowane są VAT.

Obecnie rolnik sam decyduje o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a tym samym przejścia na zasady ogólne. Może dokonać tego w trakcie trwania roku podatkowego rejestrując się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. W tym celu składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja. Od momentu rejestracji rolnik staje się czynnym podatnikiem VAT i nabywa prawo pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy przez niego dokonane. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi Ewidencja zakupów VAT.

Szczerze zachęcamy wszystkich rolników inwestujących we własne gospodarstwa do rezygnacji z ryczałtu i przechodzenia na zasady ogólne rozliczeń VAT.

Zryczałtowany zwrot oferowany przez ustawę rolnikom ryczałtowym nie równoważy możliwości jakie daje rozliczanie VAT przez rolników zarejestrowanych na zasadach ogólnych.

Z doświadczenia wiemy, że w każdym średnim i większym gospodarstwie rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest korzystne finansowo dla właściciela. Bezpośrednim impulsem do przejścia na zasady ogólne może być planowana właśnie inwestycja zakupu nowych maszyn, chociaż i dla wydatków bieżących zasady ogólne są korzystniejsze od ryczałtu.

Prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT dla rolników, którzy zrezygnowali ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczają się na zasadach ogólnych.

Biuro rachunkowe Izka udzieli wszelkich bliższych wyjaśnień, a także służy pomocą przy rejestracji w Urzędzie Skarbowym.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wyjaśnień i szczegółów.

Aktualności

Zmiany w odliczaniu VAT od zakupu paliwa od 1 lipca 2015r.

Przedsiębiorcy posiadający samochody osobowe, które użytkują do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych mogą już od 1 lipca skorzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do działalności gospodarczej. W okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2015r. właścicielom pojazdów wymienionym w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w tym: samochodów osobowych) prawo do odliczenia Vat z tytułu zakupu paliwa nie przysługiwało. Od dnia 1 lipca 2015r. przestaje obowiązywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od ww. wydatków.

POLEĆ NAS PRZYJACIELOWI

Przy poleceniu biura nowemu Klientowi, z którym nastąpi podpisanie umowy- na 3 miesiące otrzymują Państwo rabat 20%.

STARTUJ Z BIUREM IZKA

Pomoc przy założeniu działalności.

Pomoc przy składaniu dokumentacji o ubieganie się środków finansowych z Urzędu Pracy.
Kontakt

Biuro

ul. Wolności 8 08-300 Sokołów Podlaski